Hvordan foregår kjøpsprosessen?

* Nyttige artikler

Om bolig i Spania

Hvordan foregår kjøpsprosessen?

Hvordan foregår kjøpsprosessen?

  1. Det første vi må gjøre når du har funnet din drømmebolig er å utarbeide en reservasjonskontrakt. Denne kontrakten inneholder informasjon om hvilken eiendom du vil reservere, prisen dere har blitt enige om på forhånd, samt når overtakelsen skal gjennomføres. Etter at reservasjonskontrakten er undertegnet må det betales et depositum (reservasjonsbeløp) på mellom €3.000 til 10% av boligprisen. Når depositumet er betalt blir eiendommen tatt bort fra markedet. Dersom du trekker deg fra avtalen etter dette tidspunktet vil du miste det innbetalte depositumet.

  2. Alle som handler bolig i Spania må ha et spansk identifikasjonsnummer (NIE) for å gjennomføre kjøpet. Er du førstegangskjøper i Spania, vil vår juridiske avdeling sette i gang prosessen med denne opprettelsen etter at fullmakten nevnt under fase 1 er utstedt. Behandlingstiden for å opprette NIE kan være opptil 2 måneder, men vi har gode kontakter som kan ordne dette på kort varsel.

  3. I mellomtiden vil vi sjekke boligen for heftelser og kontrollere alle rettslige aspekter på eiendommen. Det kontrolleres at boligen er korrekt registrert, godkjent av myndighetene, uten noe tilknyttet gjeld, og at selgeren har rettighetene til å selge boligen. Dersom det skulle avdekkes uregelmessigheter på boligen, som resulterer i at vi fraråder deg å gjennomføre kjøpet, vil depositumet betales tilbake til din konto.

  4. Videre utarbeides kjøpskontrakten, ofte i samarbeid med selgers advokat eller utbygger. Ved kontraktsinngåelse ved kjøp av nybygg innbetales normalt opp mot 50% av kjøpesummen. Resterende beløp betales når boligen er ferdigstilt. Ved kjøp av bruktbolig innbetales det normalt 10% av boligprisen og resterende ved signering av skjøte hos Notarius Publicus. 

  5. På dagen for selve overtakelsen signeres skjøtet hos Notarius Publicus og det resterende beløpet betales med spansk bankskjekk. Hos notarius får vi en midlertidig kopi av skjøtet, og noen måneder senere kommer originalen fra eiendomsregisteret. Med fullmakt møter vi notarius på deres vegne og overskjøter boligen. Når dere kommer til Spania får dere nøklene og kan flytte rett inn, med strøm og vannkontrakter samt internett og alarm dersom det er ønskelig. Vi oppretter automatisk trekk fra deres spanske bankkonto.
Share

Kanskje du også er interessert…

WhatsApp