FAQ
FAQ FAQ

Spaniabosted

FAQ

FAQ

1. Vi kan tilby ALLE boliger som annonseres på finn.no (ikke bare egne annonser)
2. Vi har lang erfaring i markedet og svært gode tilbakemeldinger. Se referanser.
3. Vi jobber gratis for deg - utbygger / selger betaler oss for vår jobb.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

NIE-nummer (Numero de Identidad Extranjero) tilsvarer nordmenns personnummer og starter alltid med en “X” eller “Y” etterfulgt av sju tall og en bokstav. Nummeret er ikke overførbar og det utløper ikke.

I tillegg til å være avgjørende for eventuelle skattemessige transaksjoner i Spania, som å kjøpe en bolig, er NIE-nummeret også nødvendig for å kunne utføre nesten ethvert praktisk gjøremål i Spania, fra å motta en pakke i posten til åpne en spansk bankkonto.

Prisen på nye boliger oppgis uten moms. De totale omkostningene i forbindelse med kjøp av nybygg vil ligge på ca 13,5%. Deriblant 10 % moms, 1,5 % dokumentavgift samt notariuskostnader, registrering i det spanske eiendomsregisteret og juridisk representasjon.

Kjøper du bruktbolig betales det ikke dokumentavgift og du kan regne med ca 12-13% i omkostninger. Deriblant 10% overdragelseskatt, notariuskostnader, registrering i det spanske eiendomsregisteret og juridisk representasjon.

I Spania er det et åpent boligmarkedet, noe som betyr at mange meglere selger de samme boligene. I Norge er det vanlig at én megler - selger én bolig, men her er vi mange. Når du søker etter en bolig på finn.no eller på andre sider har du kanskje lagt merke til at nøyaktig samme bolig og nybygg-prosjekt ligger ute hos flere eiendomsmeglere.

For deg som kunde blir prosessen mye forenklet. Du slipper å forholde deg til flere ulike aktører, og forholde deg til en megler som gjør all jobben for deg. Ser du aktuelle boliger annonsert av andre meglere kan du sende oss linken og vi gir deg informasjon / viser deg boligene.

Ved kjøp av nybygg får du bankgaranti på betalingene dine i henhold til spansk lov. Videre har du 10 års byggegaranti på konstruksjonen. Det er alltid 2 års garanti på hvitevarer, i henhold til EU-loven. Normalt får du også 1-2 år på kosmetiske detaljer. Kommunen foretar alltid befaring før overtakelse for å kunne gi utbygger såkalt «licencia de primera ocupación» eller oppholdstillatelsen. Når en ny bolig er klar, lages det normalt en «snag-liste» av kjøper med eventuelle mangler som utbygger må utbedre.

Å by på den måten vi er vant til hjemme i Norge er ikke så vanlig i Spania. I Spania hjelper vi med å forhandle frem en endelig pris mellom selger og kjøper som vanligvis er litt under startprisen for bruktboliger. Nybygg har som regel en fast pris.

Ja, det er relativt vanlig å kjøpe bolig i Spania enten via et norsk selskap eller at kjøper starter et spansk selskap.

WhatsApp