Hvordan finansieres et boligkjøp i Spania?

* Nyttige artikler

Om bolig i Spania

Hvordan finansieres et boligkjøp i Spania?

Hvordan finansieres et boligkjøp i Spania?

Alternativene for de fleste er å finansiere kjøpet enten gjennom et rammelån i Norge, spansk bank eller DNB i Luxembourg.

Lån i Norge
Norske banker kan ikke ta pant i spansk eiendom. Det betyr at kun den som har fri kapital i sin norske eiendom kan låne i en norsk bank for å kjøpe feriebolig i utlandet. Med andre ord låner man med sikkerhet i den norske boligen. Man kan øke eksisterende huslån eller ta opp nytt lån med sikkerhet i en gjeldfri norsk eiendom. Det kan være en god løsning for mange, men det gjør også at man låser «disponibel kapital» i sin norske eiendom.


Lån i spansk bank/Dnb Luxembourg
Låner man med spania-boligen som panteobjekt har man fortsatt kapital og økonomisk fleksibilitet hjemme. Skulle man trenge penger i fremtiden er friverdien der fortsatt. Mange hjelper f.eks. sine barn inn i boligmarkedet ved å pante eksisterende bolig i Norge.

Det første som bestemmer hvor mye du kan låne er om du er «resident» eller ikke i Spania. Altså om du regnes som bofast i landet med inntekt som skattes i Spania. Residente nordmenn i Spania kan i en spansk bank låne på like betingelser som spanjoler, noe som betyr opptil 80% av boligens verdi.

Regnes du bosatt i Norge vil en spansk bank kunne låne deg 50 - 70%. Tilbakebetalingstid varierer fra bank til bank. Man kan bruke opptil 30 år på å betale banklånet tilbake. De fleste banker ønsker at låntaker skal ha tilbakebetalt hele lånet før de de er 70 – 75 år.

Ønsker du mer informasjon om lån i Spania? Vi jobber tett med BankinSpain, en sertifisert lånemegler i Spania som hjelper deg med å finne den banken som gir de beste betingelsene.

Les mer om BankinSpain her.


Rente på banklån i Spania
Renten for de aller fleste banklån i Spania er basert på Euribor. Dette er baserenten fra den europeiske sentralbanken som i mars 2021 lå på -0.501%, altså negativ rente. Lånekunder avtaler normalt en rente tilsvarende Euribor + 1-2% med banken, litt høyere for fastrente. Den spesielle situasjonen med negativ sentralrente er sentralbankens incentiv for å stimulere økonomien i Euro-sonen. Det gjør at fastrente som lenge har vært forholdsvis ukjent i Spania nå har blitt langt vanligere.Share

Kanskje du også er interessert…

WhatsApp