VILKÅR FOR TILBUD

Denne nettsiden representerer et juridisk dokument som fungerer som våre brukervilkår og det styrer de juridiske vilkårene på nettstedet vårt, http://Spaniabosted.com, underdomener og eventuelle tilknyttede web-baserte og mobile applikasjoner (samlet “Nettsted “), som eies og drives av Spaniabosted.

Kapitaliserte termer, med mindre annet er definert, har den betydning som er angitt i Definisjonsseksjonen nedenfor. Disse vilkårene for bruk, sammen med vår personvernpolicy, en mobil lisensavtale og andre utgitte retningslinjer på nettstedet vårt, samlet sett “juridiske vilkår”, utgjør hele og eneste avtalen mellom deg og Spaniabosted, og erstatter alle andre avtaler, garantier, garantier og forståelser med hensyn til vårt nettsted og innholdet i dette. Vi kan endre våre juridiske vilkår når som helst uten nærmere varsel til deg. 

De nyeste eksemplene av våre juridiske vilkår vil bli lagt ut på vår nettside, og du bør gjennomgå alle juridiske vilkår før du bruker nettstedet vårt. 

Etter at noen endringer i våre juridiske vilkår er lagt ut, godtar du å være bundet til slike endringer for dem. Derfor er det viktig at du regelmessig vurderer våre juridiske vilkår for å sikre at du fortsatt er enig med dem.

Ved å få tilgang til dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet, alle gjeldende lover og forskrifter, og samtykker i at du er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er du forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialene på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerker. Den siste oppdateringen til vilkårene våre ble lagt ut den 1. juli 2019.

Definisjoner

Begrepet “oss” eller “vi” eller “vår” refererer til Spaniabosted, eieren av nettstedet.

En “besøkende” er noen som bare ser på nettstedet vårt, men har ikke registrert seg som medlem.

Et “medlem” er en person som har registrert seg hos oss for å bruke vår tjeneste.

Vår “Service” representerer den kollektive funksjonaliteten og funksjonene som tilbys gjennom vårt nettsted til våre medlemmer.

En “bruker” er en kollektiv identifikator som refererer til enten en besøkende eller et medlem.

All tekst, informasjon, grafikk, lyd, video og data som tilbys gjennom nettstedet vårt, kalles kollektivt vår “Innhold”.

Bruk lisens

Tillatelse gis midlertidig å laste ned en kopi av materialene (informasjon eller programvare) på Spaniabosted nettsted for personlig, ikke-kommersiell midlertidig visning. Dette er tildeling av lisens, ikke overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:

endre eller kopiere materialene;

Bruk materialene til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);

forsøk på å dekompilere eller omvendt konstruere programvare som finnes på Spaniabosted nettside;

Fjerne all copyright eller andre proprietære notater fra materialene; eller

overfør materialene til en annen person eller “speil” materialene på en hvilken som helst annen server.

Denne lisensen avsluttes automatisk hvis du bryter noen av disse restriksjonene og kan bli avsluttet av Spaniabosted når som helst. Når du avslutter visning av disse materialene eller ved oppsigelsen av dette lisensen, må du ødelegge alle nedlastede materialer som er i besittelse enten i elektronisk eller trykt format.

Begrenset bruk

Oppføring av tilbudte produkter på nettstedet kan kun brukes lovlig av brukerne av nettstedet. Du kan ikke ramme eller bruke innrammingsteknikker for å legge til noen kjennemerker, logoer, opphavsrettsbeskyttet bilde eller mest proprietære detaljer (bestående av bilder, tekst, sidelayout eller type) av Spaniabosted uten uttrykkelig samtykke. Du kan ikke bruke noen metatagger eller noen annen annen “usynlig tekst” som bruker Spaniabosted navn eller varemerker uten skriftlig skriftlig samtykke fra Spaniabosted. 

Du samtykker i ikke å tilby eller endre innhold som er funnet på Nettstedet, bestående av, men ikke begrenset til, navn på Brukere og Innhold, eller å gjenskape, vise, åpne ut, distribuere eller på annen måte bruke materialet, på noen måte for enhver offentlig funksjon i forbindelse med tjenester eller produkter som ikke er Spaniabosted, på en annen måte som sannsynligvis vil føre til forvirring blant forbrukerne, som disparages eller utfordrer Spaniabosted eller dets lisensgivere, som fortynner styrken til Spaniabosted eller dets lisensgiveres boligeiendom, eller som ellers krenker 

Spaniabosted eller lisensgiverens opphavsrettigheter. Du godtar også å avstå fra å misbruke noe av materialet som vises på nettstedet. Bruken av materialet på et hvilket som helst annet nettsted eller i et nettverksbasert datasystemmiljø for noe formål er forbudt. Enhver kode som Spaniabosted utvikler for å generere eller vise materiale av sidene som utgjør nettstedet, er også sikret av Spaniabosted copyright, og du må ikke kopiere eller justere slik kode.

Spaniabosted har ingen plikt til å holde oversikt over produkter som er publisert, overført eller koblet til eller med nettstedet. Hvis du mener at noe på nettstedet bryter disse vilkårene, vennligst kontakt vår merkede representant som angitt nedenfor.

Hvis varslet av en bruker av produkter som angivelig ikke samsvarer med disse vilkårene, kan Spaniabosted i sin enkle vurdering undersøke påstanden og finne ut om du skal ta andre handlinger eller be om fjerning eller kvitt innholdet. Spaniabosted har ingen ansvar eller plikt til personer for effektivitet eller manglende ytelse av slike aktiviteter.

Elektronisk kommunikasjon

Du kobler til oss elektronisk når du går til Nettstedet eller sender ut e-post til oss. Du samtykker i å få interaksjoner fra oss på nettet. Vi kontakter deg via e-post eller ved å laste opp varsler på nettstedet. Du er enig i at alle kontrakter gir beskjed, avsløring og annen annen kommunikasjon som vi gir deg digitalt, vennligst oppgi juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Kontoen din

Hvis du bruker nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet, og du aksepterer ansvar for alle aktiviteter som skjer under din konto og passord. Du aksepterer heller ikke å avsløre noen personlig identifiserbar informasjon, bestående av, men ikke begrenset til, for- og etternavn, legitimasjonsbeskrivelser eller forskjellige andre opplysninger av personlig karakter (“Personlige data”) fra Nettstedet. Din utlevering av personopplysninger på nettstedet kan resultere i umiddelbar avslutning av kontoen din. Spaniabosted forbeholder seg dessuten retten til å nekte tjenesten, avslutte kontoer og fjerne eller redigere innhold etter eget skjønn.

Spaniabosted garanterer ikke sannheten, presisjonen eller påliteligheten av innhold på nettstedet, bestående av personopplysninger. Hver enkeltperson er ansvarlig for oppgradering og endring av relevant kontoinformasjon når det er viktig å bevare sannheten, presisjonen eller påliteligheten av detaljene.

Anmeldelser, kommentarer og annet materiale

Registrerte brukere av nettstedet kan legge ut vurderinger og kommentarer om et produkt og tjenester som er kjøpt via nettstedet, så lenge materialet ikke er ulovlig, profane, truende, ærekrenkende, invasiv av personvern, krenkelse av immaterielle rettigheter eller på annen måte skadelig for tredjeparter eller ufordelaktig og inkluderer ikke industriell oppfordring, masseforsendelser eller noen form for “spam”. Du kan ikke bruke en annen brukers konto for å etterligne en bruker eller en enhet eller på annen måte lure om opprinnelsen til meningene. Spaniabosted forbeholder seg retten (men ikke bundet) for å eliminere eller modifisere slikt materiale, men undersøker ikke regelmessig materiale.

Hvis du legger inn en evaluering eller sender kommentarer, og med mindre Spaniabosted foreslår noe annet, gir du Spaniabosted en ikke-eksklusiv, royaltyfri, permanent, uigenkallelig og fullstendig underlicensierbar rett til å utnytte, gjenskape, endre, justere, slippe ut, likestille, opprette avledede verk fra , distribuere og skjerm slikt innhold over hele verden, i alle medier. Du gir Spaniabosted og underlicenser rett til å utnytte navnet ditt i forbindelse med slikt materiale, hvis de velger det. 

Du representerer og krever at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til innholdet du sender inn at innholdet er nøyaktig; at bruken av innholdet du leverer, ikke bryter med denne retningslinjene, og vil ikke utløse skade for noen eller enheten som du vil frata Spaniabosted for alle krav som følge av innhold du leverer. Spaniabosted har rett, men ikke forpliktelsen til å redigere og holde oversikt over eller eliminere noen oppgave eller materiale. Spaniabosted tar ingen plikt og påtar seg intet ansvar for innhold publisert av deg eller noen tredjepart.

Juridisk samsvar

Du samtykker i å overholde alle gjeldende innenlandske og internasjonale lover, vedtekter, forordninger og forskrifter angående bruken av nettstedet vårt. Spaniabosted forbeholder seg retten til å undersøke klager eller rapporterte brudd på våre juridiske vilkår og å foreta enhver handling som vi anser hensiktsmessige, inkludert men ikke begrenset til å kansellere medlemskontoen din, rapportere mistanke om ulovlig aktivitet til politimyndigheter, regulatorer eller andre tredjeparter og utlevere enhver informasjon som er nødvendig eller hensiktsmessig for slike personer eller enheter knyttet til profilen din, e-postadresser, brukshistorikk, utgitte materialer, IP-adresser og trafikkinformasjon, slik det er tillatt i vår personvernpolicy.

Åndsverk

Nettstedet vårt kan inneholde våre servicemerker eller varemerker, samt våre tilknyttede selskaper eller andre selskaper, i form av ord, grafikk og logoer. Din bruk av vår nettside utgjør ikke noen rettighet eller lisens for at du skal bruke slike servicemerker / varemerker, uten skriftlig tillatelse fra det tilsvarende servicemerket / varemerkeinnehaveren. Vårt nettsted er også beskyttet i henhold til internasjonale lover om opphavsrett. Kopiering, omfordeling, bruk eller publisering av deg av deler av nettstedet vårt er strengt forbudt. Din bruk av nettstedet vårt gir deg ikke eierskapsrettigheter av noe slag på vår nettside.

Revisjoner og Errata

Materialene som vises på Spaniabosted Website kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Spaniabosted garanterer ikke at noe av materialene på Nettstedet er korrekt, komplett eller aktuelt. Spaniabosted kan til enhver tid gjøre endringer i materialet som finnes på nettsiden sin, uten varsel. Spaniabosted forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialene.

Ansvarsfraskrivelse

Materialene på Spaniabosted sitt nettsted er gitt “som det er”. Spaniabosted gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og herved frasier seg og negerer alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset, underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-overtredelse av immaterielle rettigheter eller annet brudd på rettighetene. 

Videre garanterer Spaniabosted ikke eller gir noen opplysning om nøyaktigheten, de sannsynlige resultatene eller påliteligheten av bruken av materialene på sin Internett-nettside eller på annen måte knyttet til slike materialer eller på nettsteder som er knyttet til dette nettstedet. Nettstedet tjener som et sted for enkeltpersoner å kjøpe skikkelig tjeneste eller produkter. Hverken Spaniabosted eller Website har kontroll over kvaliteten eller egnetheten til en bestemt funksjon av et produkt. Spaniabosted har heller ikke kontroll over nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til de brukerdefinerte detaljene, og gir ingen garantier for noen info på nettstedet.

NETTSIDEN OG ALLE DETALJER, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVAREPROGRAM) OG TJENESTER LISTET PÅ ELLER ANNET SOM TILGJENGER TIL DEG VED DETTE NETTSTEDET LEVERES AV Spaniabosted PÅ EN “SOM DEN ER” OG “SOM TILGJENGELIG” BASIS, MED UNDERSØKELSE AV ANDRE SPESIFIKASJONER I SKRIFTLIG. Hos Spaniabosted GJELDER INGEN GARANTIER ELLER UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTET, OM DRIFTEN AV DENNE NETTSIDEN ELLER INFO, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVARER) ELLER TJENESTER LISTET PÅ ELLER ANNET SOM GJENGERES TILGJENGELIG TIL DIG VED DENNE SIDEN, MED UNDERSØKELSE AV ANDRE PUNKTER SKRIFTLIG. DU GJELDER UTTRYKKELIG AT DIN BRUK AV DENNE NETTSIDEN ER PÅ DIN EGEN RISIKO.

I DEN FULLSTE MULIGHETEN GJELDENDE VED LOVGIVNING, DISKONSERER Spaniabosted ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG FYSISK EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Spaniabosted garanterer ikke at denne nettsiden; DETALJER, INNHOLD, MATERIALER, PRODUKTER (INKLUDERT PROGRAMVAREPROGRAM) ELLER TJENESTER AVSENDT PÅ ELLER ANNET SOM GJØR TILGJENGELIG TIL DIG GENNEM SIDEN; DENS TJENESTER; ELLER E-POST SENDT FRA Spaniabosted ER UTEN VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. Spaniabosted vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader av noe slag som kommer fra bruken av nettsiden eller fra eventuelle opplysninger, innhold, materiale, produkter (inkludert programvareapplikasjon) eller tjenester som er listet på eller på annen måte gjort tilgjengelige for deg med dette nettstedet, inkludert men IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, PUNITIVE OG FØLGESKADER, MED UNDERSØKELSE PÅ ANDRE SKRIVER. UNDER INGEN SCENARIO SKAL SPANJEBYGGET ANSVARSFRASKRIVELSE FRA ELLER I FORBINDELSE MED WEBSTEDET ELLER DIN BRUK AV WEBSTEDET, UNDERSØKTE GRUNNEN FOR HANDLING (VED AVTAL, TORT, BREACH OF SERVICE WARRANTY OR OTHERWISE), GÅ OVER $ 100.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse koblingene er bare gitt som en bekvemmelighet for deg. Ved å koble til disse nettstedene, oppretter vi ikke eller har tilknytning til eller sponsor slike tredjeparts nettsteder. Inkluderingen av lenker i vårt nettsted utgjør ikke noen påtegning, garanti, garanti eller anbefaling av slike tredjeparts nettsteder. Spaniabosted har ingen kontroll over juridiske dokumenter og personvernspraksis på tredjeparts nettsteder; Som sådan får du tilgang til slike tredjeparts nettsteder på egen risiko.

Endringsbetingelser for nettstedet

Spaniabosted kan til enhver tid endre disse vilkårene for sin nettside uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

Gjeldende lov

Eventuelle krav som gjelder Spaniabosted Website skal være underlagt norsk lov uten hensyn til lovens bestemmelser, og Du samtykker i eksklusiv jurisdiksjon og sted i slike domstoler.

Indemnity

Du aksepterer å forsvare, frigi og holde trygg Spaniabosted, dets tilknyttede selskaper og deres tilhørende offiserer, styremedlemmer, agenter og arbeidstakere, fra og imot eventuelle krav, handlinger eller krav, inkludert uten begrensning rimelige juridiske, regnskaps- og andre leverandøravgifter, bekrefter eller som følge av (i) noe innhold av mest materiale du tilbyr til nettstedet, (ii) din bruk av innhold, eller (iii) brudd på vilkårene i disse vilkårene Spaniabosted vil øyeblikkelig varsle deg om et slikt krav, samsvar eller tilfelle.

Generelle vilkår

Våre juridiske vilkår skal behandles som om de ble henrettet og utført i Norge og skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov uten hensyn til lovens prinsipper. I tillegg er du enig i å underkaste seg den personlige jurisdiksjon og sted for slike domstoler. Eventuelle grunner til handling av deg med hensyn til vårt Nettsted, må innledes innen ett (1) år etter at handlingsårsaken oppstod eller for alltid ble fraviklet og utelukket. Skulle noen del av våre juridiske vilkår holdes ugyldig eller uhåndterlig, skal denne delen tolkes i samsvar med gjeldende lov og de resterende delene skal forbli i full kraft og virkning. I den utstrekning at innholdet i nettstedet vårt er i konflikt eller er uforenlig med våre juridiske vilkår, skal våre juridiske vilkår ha forrang. Manglende håndheving av bestemmelsene i våre juridiske vilkår skal ikke anses som frafall av slik bestemmelse eller rett til å håndheve slik bestemmelse. Rettighetene til Spaniabosted i henhold til våre juridiske vilkår skal overleve oppsigelsen av våre juridiske vilkår.

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den beste online opplevelse. Ved å godta, samtykker du til bruken av informasjonskapsler.

Privacy Settings saved!
Personverninnstillinger

Når du besøker et hvilket som helst nettsted, kan det lagre eller hente informasjon på nettleseren din, hovedsakelig i form av informasjonskapsler. Kontroller dine personlige Cookie Services her.


For å forbedre brukeropplevelsen i våre applikasjoner bruker vi crisp.chat-tjenesten som tilbys av Crisp IM SARL, 149 Rue Pierre Semard, 29200 Brest, Frankrike (registreringsnummer: 83308580600010) for å sende meldinger via e-post og til live-chat.
Crisp IM SARL gir oss muligheten til å komme i kontakt med dem på en raskere og mer direkte måte og å behandle dine forespørsler i henhold til forventningene til brukerne. Med crisp.chat kan vi sende meldinger til brukere via live chat, email, SMS eller push meldinger hvis dette er lovlig tillatt. For å gjøre dette, må vi synkronisere brukerens kontaktinformasjon med Crisp IM SARL gjennom et grensesnitt. Skarp IM SARL personvernregler: https://crisp.chat/no/privacy/
Crisp IM SARL implementerer det europeiske databeskyttelsesdirektivet: https://help.crisp.chat/en/article/whats-crisp-eu-gdpr-compliance-status-nhv54c
Retsgrunnlaget for bruken av tjenesten er kunst. 6 Jeg f GDPR - legitim interesse. Vår legitime interesse for å bruke denne tjenesten er å forenkle kommunikasjonen med våre kunder og besøkende på dette nettstedet.


Decline all Services
Accept all Services